We are here to sing for you - AMERICAN SPIRITUALS - the true story of every human being opening heart and bringing Hope, Joy and Freedom.
Jsme zde, abychom pro vás zpívali - AMERICKÉ SPIRITUÁLY - pravdivý příběh každého člověka zpívaný písní, která otvírá srdce a přináší naději, radost a svobodu.

videa Let's Go - spirituály nejen z našich koncertů Let's Go Praha - koncerty, videa, spirituály a cappella Let's Go Praha - koncerty / concert schedule

Let´s Go! International A Cappella Group - American Spirituals. Let´s Go! je mezinárodní vokální hudební skupina a cappella z Prahy, která zpívá výhradně americké spirituály.
Let´s Go! is an International A Cappella Group from Prague focused on American Spirituals. All five singers are devoted to Spirituals all their lives and they give all their musical and personal potencial to spread, develop and promote these songs.

Let´s Go! je mezinárodní vokální hudební skupina a cappella, která zpívá výhradně americké spirituály. Všech pět zpěváků je celoživotně plně oddáno tomuto žánru a veškerý svůj hudební a osobnostní potenciál věnují jeho podpoře, rozvoji a šíření.


You can find all information about us on our profiles on Youtube and Facebook.
Informace o nás najdete na našich profilech na sítích Youtube a Facebook.Our residential area is currently Prague, Czech Republic.
Current line-up is Lee Andrew Davison, Tomáš Ludvíček, Veronika Mannová, Marek Frič and Marek Šlechta.
Contact: Marek Šlechta, 00420774685370, e-mail marek.sle@seznam.cz, www.lets-go.eu/

Naše místo pobytu je Praha, Česká republika.
Současná sestava je Lee Andrew Davison, Tomáš Ludvíček, Veronika Mannová, Marek Frič a Marek Šlechta.
Kontakt: Marek Šlechta, telefon 774685370, email marek.sle@seznam.cz, www.lets-go.eu/